Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност E-Book


Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност - Нина Гевренова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2013
ПИСАТЕЛ: Нина Гевренова
ISBN: 978-954-730-854-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,76

ОБЯСНЕНИЕ:

"Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност" изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност. Подробно са анализирани характеристиките, съдържанието и обхватът на специалната закрила, която законодателят предоставя при учредяването, съществуването и прекратяването на техните индивидуални трудови правоотношения. Изследвани са правата и задълженията на работниците и служителите с намалена работоспоспособност и на работодателите в процеса по трудострояване, приспособяване на условията на труд, изполване и разпореждане с остатъчната работна сила, възнагражденията и т.н. Книгата съдържа и разглежда богата практика на ВАС, свързана с медицинската експертиза на намалената работоспособност, законосъобразността и правните последици, които болничните листове и експертните решения на органите на медицинската експертиза предизвикват. В нея се анализира и практиката на ВКС, свързана с правните последици от трудострояването, специфичните субективни права и задължения, специалната закрила при уволнение, нейното преодоляване от страна на работодателя, законосъобразността на прекратяването и т.н.Нина Гевренова е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право и адвокат в САК. Автор е на книгата „Правилникът за вътрешния трудов ред“.

... ТЕЛК съм с намалена работоспособност ... DOC ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ С ... ... . Аз съм в неравностойно положение ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Специална закрила на работниците и ... (Рез. на англ. и рус. ез.). 10. Представители на работниците и служителите за информиране и консултиране - понятие и категории. - В: Актуални проблеми на трудовото и ... Как законът защитава лицата с намалена работоспособност ... ... . - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. 2. определянето на работници и служители, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на ... Книга » Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност ... Министрите, ръководителите на другите ведомства и общинските съвети са длъжни да създават специализирани държавни (общински) предприятия, а работодателите с повече от 300 работници ...