Правен режим на данъчната ревизия E-Book


Правен режим на данъчната ревизия - Нина Чилова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2013
ПИСАТЕЛ: Нина Чилова
ISBN: 978-954-8933-834
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,9

ОБЯСНЕНИЕ:

Демократичният преход на България и членството й в ЕС не само наложиха европейски пазарни принципи и стандарти в икономическите обществени отношения, но и в известна степен ускориха процесите, свързани с кодификацията на данъчното законодателство. Тази законодателна мярка бе не само оправдана, но и обективно необходима с оглед усъвършенстване на данъчното законодателство, което е основен финансов инструмент за развитие на икономиката и за обезпечаване на финансовата стабилност на страната.Като форма на осъществяване на последващ данъчен контрол, данъчната ревизия играе важна роля в системата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата. Тя е основен инструмент в контролната дейност на органите по приходите, позволяващ цялостно да бъде проверено изпълнението на конституционните задължения на гражданите - плащането на данъците. Данъците са най-важният инструмент за преразпределяне на приходите и осигуряват мобилизиране на финансовия ресурсза изпълнение на важни социални задачи.При съвременното ниво на законодателно регулиране данъчната ревизия е самостоятелен правен институт, всестранното изучаване на който представлява значителен научен интерес.В правната ни литература липсват научни изследвания върху цялостния правен режим на данъчната ревизия. Съществуват отделни публикации, които често се свеждат до преразказ на законодателните разрешения, свързани с данъчната ревизия. Липсата на задълбочени научни разработки по отношение на цялостния правен режим на данъчната ревизия е предизвикателство за автора да се опита да запълни тази празнота.Необходимостта от формирането на единен концептуален подход на данъчната ревизия като най-важна форма на данъчен контрол определя и важността на избора на темата на настоящото изследване.Предмет на изследването е правният режим на данъчната ревизия като самостоятелен правен институт. Така формулираният предмет предпоставя решаване на следната научна задача. На първо място да се изясни правната природа на този институт в законодателството. След това да се определи мястото му в системата на данъчния контрол като част от контрола във финансовата система. На трето място да се изяснят теоретико-практическите аспекти на организацията, провеждането и приключването й.На четвърто място да се направи съпоставка на данъчната ревизия със сходни правни институти във финансовата ни система и извън нея.За решаването на тези задачи в рамките на изследването са използвани методите на правнодогматичния и логическия анализ. Намират приложение историкогенетичният подход и сравнителноправният метод. Направен е преглед на разрешенията на този правен институт в европейски и други чуждестранни законодателства. Използван е и системният метод на изследване, който дава възможност да се разкрие многостранната природа на правното явление.

...и научна степен „доктор" Научен ръководител Проф ... Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти ... ... . д-р Валери Димитров София, 2013 г. Правен режим на данъчната ревизия автор Нина Чилова 2013г. Виж откритите Начало за търсене "правен режим на държавната служба" в . ... данъчната ревизия играе важна роля в системата на изпълнително ... Предмет на изследването е правният режим на да ... Правен режим на данъчната ревизия ... ... Предмет на изследването е правният режим на данъчната ревизия като самостоятелен правен институт. Така формулираният предмет предпоставя решаване на следната научна задача. Това съобщиха за "Правен свят" от данъчната администрация, без да навлизат в подробности за начините, по които "съдия № 1"е бил уведомен за изводите от проверката. ... Пълната данъчна ревизия ... Процедурата за извършването на данъчната ревизия и съставянето на ревизионния доклад от органите по приходите, извършили ревизията, се съдържа в чл. 117 ДОПК. Поръчай "Правен режим на данъчната ревизия" от Нина Чилова на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399  Курсова работа по теория на контрола Същност, видове, технология и организация на данъчната ревизия. 1.Същност на данъчната ревизия 2.Видове данъчни ревизии 3.Нормативна страна и особености на данъч Помагало по данъчно право - Второ издание ⚫ от Ганета Минкова, Нина Чилова 【СИЕЛА】 9789542830719 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. НАП не откри никакви нарушения при данъчната ревизия на БХК ... Правен свят 10 Март ... не е открила нарушения при извършената данъчна ревизия на Българския хелзинкски ком...