Закон за нормативните актове - 9. издание E-Book


Закон за нормативните актове - 9. издание -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192261351
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,23

ОБЯСНЕНИЕ:

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за "Държавен вестник". Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в частта им относно нормотворческия процес.В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз. Поместени са текстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС и тяхното действие.Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.

...а ... Седмо издание към 5 май 2016 г ... PDF ЗАКОН за административните нарушения и наказания ... . Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания". Представена е правната рамка на процеса на подготовката, издаването и прилагането на нормативните актове. Сборник с нормативни актове по гражданско, вещно, облигационно, семейно и наследствено право. ... 506 Действие на гражданския з ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ... 506 Действие на гражданския закон § Конституционна основа 545 ЗНА Закон за нормативните ... Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно. (2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) нормативните актове на други държавни органи, когато това е изрично предвидено в закон. (2) Законите се обнародват заедно с указите на президента на републиката за ... Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не отменя текстовете на Закона за нормативните актове (ЗНА). Закон за нормативните актове 2 01 С15 9. издание към 16 септември 2019 г. Издателство: Сиби Електронното издание включва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., решения на Народното събрание ... за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 27 от 1973 г.; изм., бр. 65 ... Семеен кодекс и Закон за наследството/2019 Настоящото издание представлява анотиран сборник с нормативни актове и релевантна тълкувателна практика на ВС и ВКС. В бележки под линия са ... Социално и здравно осигуряване 2018 - Сборник нормативни актове Настоящото издание съдържа основните закони и подзаконови нормативни актове, относими към социалното и здравното осигуряване в България през 2018 г. 8. актуализирано издание на Административния процес към 7 май 2019 г. Сборник нормативни ... ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Обн.ДВ.бр.27 от 3 Април 1973г., изм.ДВ.бр.65 от 21 Юли 1995г., доп. ДВ.бр.55 ... КС: Съдебните актове се мотивират. Конституционните съдии отхвърлиха искането на ВАС за ... Законът за нормативните актове (ЗНА) и Указ № 883 за прилагане на ЗНА са нормативните актове, които съдържат правилата относно изработването, строежа, формулирането на разпоредби ... Отборът на Област Перник спечели състезанието за знания "Моят град е моята крепост" за Югозападна България Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е мо...