Граждански процес E-Book


Граждански процес - Анелия Мингова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ: Анелия Мингова
ISBN: 954-730-062-8
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,32

ОБЯСНЕНИЕ:

...ПРОЦЕС КАТО ЗАЩИТА И САНКЦИЯ i ... ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Адвокатска кантора ... ... . Най-успешн Граждански процес Книги - Правна литература - Поредица „Джобни издания" - Административно право и процес - Вещно право - Граждански процес - Данъчно право. Семинар по Граждански процес в София. 6 декември 2019 г. (петък) 09.00 - 12. ... 27. Граждански иск в наказателния процес. | Лекции по Право ... . 6 декември 2019 г. (петък) 09.00 - 12.30 ч. Тема № 4 Граждански процес,наказателен и административен процес. 7. Принципи на гражданския процес - същност и видове. 8. Диспозитивно право. 9. Състезателно начало и равенство на страните в ... Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята. Учебникът по Граждански процес е обучил… Граждански процес лекции СУ. Граждански процес лекции СУ. University. Sofia University. Course. Гражданско процесуално право. Academic year. 2016/2017 Граждански процес - какво е това? Съдебно дело в гражданското производство. Гражданският процес е защитата на правата на гражданин в съда. За да може човек да се чувства уверен и да знае, че ... Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес. Списанието излиза от м. януари 1997 г. Когато жертва на престъпление от частен характер търси най-интензивна правна защита, предявявайки частна тъжба и граждански иск в наказателния процес, тя рискува, поради недоказаността ... Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес Въведение Алтернативното обективно съединяване на искове е форма на съединяване на искове в съдебния граждански процес, която заема междинно ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - ОБЩ ИСКОВ ... ИНСТАНЦИЯ СА ПОДСЪДНИ ИСКОВЕТЕ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА С ЦЕНА НА ИСКА НАД 10 000 ЛВ. Чл. 80, б. "б" ГПК (отм.) Чл. 290 ГПК Искът от гледна точка на съдебния процес е предявена пред съда молба (обикновено писмена) да се разреши граждански спор със сила на пресъдено нещо.С иска се поставя началото на исковия процес, определя се спорният ... Право да предявят граждански иск (ГИ) в наказателния процес имат пострадалият или неговите наследници, както и претърпелите вреди от престъплението юридически лица. ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ Гражданският ищец е лицето, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението или наследникът на такова лице или ощетеното юридическо лице, което е предявило граждански иск срещу ... Асистент по граждански процес (1949), старши асистент (1959), доктор по право и глaвен асистент (1962), доцент по граждански процес (1965) и професор (1971). Председател на научната комисия при ... В каче...