Граждански Процесуален Кодекс (с предишните редакции на текстовете 1995-2000; актуален към ДВ, бр. 84 от 23.09. 2003г) E-Book


Граждански Процесуален Кодекс (с предишните редакции на текстовете 1995-2000; актуален към ДВ, бр. 84 от 23.09. 2003г) -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2004
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 954-649-305-8
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,49

ОБЯСНЕНИЕ:

Препоръчваме още:Книга психоанализ

...ОДЕКС В СИЛА ОТ 01.03.2008г ... Граждански процесуален кодекс ... . /ii част/ 3 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В СИЛА ОТ 01.03.2008г. /iii част/ 4 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В СИЛА ОТ 01.03.2008г. /iv част/ 5 Сборникът е актуализиран към 01.01.2020 г. Съдържание: - Граждански процесуален кодекс - Закон за правната помощ - Закон за медиацията - Закон за международния търговски… Сборник » Граждански процесуален кодекс ★ Плащане в ... " са представени 90 съ ... Граждански процесуален кодекс (17-о издание 2019) | Ozone.bg ... ... " са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ГК и 2 на ТК) и 31 определения (27 на ГК и 4 ... (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Когато съдът намери, че делото е подсъдно на друг, равен по степен съд, прекратява съдебното производство и изпраща делото на този съд, а когато намери ... Купете онлайн „Граждански процесуален кодекс" от Колектив. Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Граждански процесуален кодекс ... практиката и предлага разрешения на проблеми, свързани с приложимостта на ... процесуален кодекс към 31.05.2017 г. - ДВ, бр. 55 от 1992 г., бр. 43 от 1997 г., изм. и доп., бр. 124 от 1997 г., бр. 64 от 1999 г., доп., бр. 105 от 2002 г.) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 10 000 лв., с изключение на исковете за ... ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ. СВЪРШЕНИ СЪДЕБНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.06.2020г. ДО 30.06.2020г; ОБЯВЛЕНИЕ ПО АДМ. Граждански процесуален кодекс лекс. Дата на публикация: 03.06.2018. Не подлежат на касационно обжалване:. До приключване на съдебното дирене страните могат:. (Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.) ЧАСТ СЕДМА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НОВИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС И ... което се извърши и с дейното участие на чуждестранните ... кодекс /ГПК/ (обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007г., в сила от 1.03.2008г., изм. и доп. ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнагражение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна ... Заповед за изпълнение въз основа на документ Чл. 417.Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на: Граждански процесуален кодекс ЧАСТ ШЕСТА (Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.) (*) (Бел. ред. - относно влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс с ДВ, бр. 12 от 13.02.2009 г., виж Параграф единствен от Закона за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ... AlИзминаха почти десет години от влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс, който замени кодекса от 1952 г. Още при обсъждането на проекта му бяха изразени сериозни възражения от страна на практикуващи ... Авторския труд е съобразен с нормативния текст на Гра...