Тълкувателни решения на Конституционния съд 1997-1999 E-Book


Тълкувателни решения на Конституционния съд 1997-1999 - Боян Баламезов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ: Боян Баламезов
ISBN: 954-730-072-5
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,4

ОБЯСНЕНИЕ:

... на Конституционния съд се обнародва в „Държавен вестник" в срок 15 дни след постановяването му и влиза в сила 3 дни след обнародването (чл ... Всички съдебни актове се мотивират, обяви Конституционният ... ... . 151, ал. 2 от КРБ). Решението на Конституционния съд не може да послужи като основание за отмяна на влезлите в сила актове за отказ или отнемане на достъп до класифицирана информация. Справки по тълкувателни дела на ВАС ... група съображения са свързани с приетото в мотивите на решение на Конституционния съд № 10 от 29.09.2 ... За абстрактното тълкуване - Поглед Инфо ... . Справки по тълкувателни дела на ВАС ... група съображения са свързани с приетото в мотивите на решение на Конституционния съд № 10 от 29.09.2016г. по к.д.№3/2016 година, в които е посочено: ... Конституционният съд приема решения, определения и разпореждания. Решенията са основните ... - разпали се представителят на прокуратурата и размаха книжка с тълкувателни решения на Конституционния съд, преплетени със скрити цитати от Карл Густав Юнг. 2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз; 3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Изисква се кворум от поне 2/3 от съдиите на колегията и решенията се вземат с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината от присъстващите, но при издаване на тълкувателни решения се ... нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица 3. Правният въпрос е решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България - чл. 280, ал. 1, т. 2, пр. 1 ГПК Въвеждането на Европейския идентификатор на съдебната практика (ecli) е осъществено с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие" на Европейския съюз (2014-2020). С Р. № 2/10.02.2005 г. по к. д. № 9/2004 г. на Конституционния съд, ... Тълкувателни решения на ВКС (официално съдебно тълкуване на нормативния акт). Първите два елемента на съдебната практика, посочени ... Постановени са и 2 тълкувателни постановления - 1 на Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) и 1 на Общото ... намален размер на трудовото възнаграждение, установен с нормата на чл. 245, ал. 1 КТ, а именно 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна Постановени са и 2 тълкувателни постановления - 1 на Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) и 1 на Общото ... По останалите тълкувателни въпроси искането на Пленума на ВАС е отклонено като недопустимо. ... доколкото според практиката на Конституционния съд (Решение № 22 от 24.09.1998 г. по к. д. № 18/ 1998 г ... Изречението "Правят се, че не разбират, че Народният съд от 1945 г. е едно необходимо и неизбежно военновременно правосъдие" се появи в декларация от името на БСП, изпратена до медиите по електронна поща на 13 февруари ... Практика на Конституционния съд Тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища (ВС, ...