Управление и контрол на организация с нестопанска цел E-Book


Управление и контрол на организация с нестопанска цел - Беатриче Маврова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 1999
ПИСАТЕЛ: Беатриче Маврова
ISBN: 954-8555-86-7
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,56

ОБЯСНЕНИЕ:

... с нестопанска цел в района на окръжния съд ... Бюджет на организация с нестопанска цел с набиране на средства ... ... Организациите с нестопанска цел в процеса на присъединяване към... 215 ни по силата на завещание , а две години по -късно , през 1892 г.1 ­ на фондовете и фондациите , образувани по силата на дарение . И аз съм новатор във воденето на счетоводс ... Управление И Контрол На Организация С Нестопанска Цел | Cfo ... . И аз съм новатор във воденето на счетоводство на ЮЛНЦ Сдружение с нестопанска цел - спортен клуб, регистрирано по ЗДДС е сключило договор с юридическо лице за спонсорство и реклама за ... Приходи и разходи на юридическите лица с нестопанска цел. След приемането на Национален счетоводен стандарт 31 и измененията в Националния сметкоплан (ПМС ¹ 100 от 21.05.1999 год. ­ ДВ бр. 51 от 1999 год.) се решиха много проблеми ... Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Управлява се по същия начин, както и Сдружението в частна полза, но е налице и обществен контрол над дейността на организацията, защото годишните финансови отчети се обявяват в Регистъра на ... Сдружения и фондации в България - правна същност и учредяване. Като вид юридически лица сдруженията и фондациите се отличават от търговските дружества по това, че са създадени с нестопанска цел-тоест нямат за пряка и ... Удобна и лесна за реализиране форма на моята организация би била Юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този закон дава възможност за създаване ... Ресурсите на Google за управление на организации с нестопанска цел ви помагат да се свържете с важните за вас ... За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ленията на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел са 51. Тези резул- тати показват динамично нарастване (с 27% в сравнение с Декември 2003г. Сравнение на организации с нестопанска цел и с нестопанска цел. Повечето експерти смятат, че правните и етични ограничения върху разпределението на печалбата на собственици или акционери съществено разграничават ... Процедурата е позната още като учредяване на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С AdvokatamI можеш бързо, ...