Счетоводство, осигуровки и данъци за частния лекар и стоматолог. Практически наръчник E-Book


Счетоводство, осигуровки и данъци за частния лекар и стоматолог. Практически наръчник - Стоян Гичев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ:
ПИСАТЕЛ: Стоян Гичев
ISBN: 692-СГ-61 24
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,86

ОБЯСНЕНИЕ:

...и от 0 до 37400 паунда на година 20% (група 1) Данък общ доход за доходи от 37400 до 150 000 паунда на година 40% ... pitam.info / Форум / Счетоводство и данъци / Изплащане на ... ... ... дел за отчитането им по задбалансов път. Тези изменения са в съответствие с параграфи 2.28 - 2.37 на Кон-цептуалната рамка за изготвяне и представяне на финансови отчети в В бр. 4 от 2015 г. на сп. "Български законник" Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: През 2014 г. започ ... Английско-български Речник По Счетоводство | Cfo ... . 4 от 2015 г. на сп. "Български законник" Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: През 2014 г. започнахме подготовка на документи по европейски проект, като на фирмата консултант платихме 1750,00 лв. без ДДС и 4836,99 лв ... Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване - най-новото печатно издания с сферата Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и ... и служителите на заплащане за ра-бота през нощта. Съгласно чл.8 от НСОРЗ, за всеки отработен нощен час или за част от негоразликата от между 22.00 и 6.00 ч на работниците и служители- 22 ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО ... услуги за радио- и телевизионно раз-пространение и услуги, извършвани по електронен път, с крайни потре-бители, нерегистрирани за целите на 2. За допълнително начисляване на данък върху добавената стойност и осигуровки: Дт с/ка Други разходи за дейността Кт с/ка Разчети по ЗДДС Кт с/ка Разчети с осигурители 3. За начисляване на ... Счетоводство на търговски дружества, еднолични търговци и физически лица от TaxFinanace.bg. Разнообразни ценови пакети за всеки джоб. Имам 3 болнични листа за майчинство 1. Болничен лист 13,12,07 - 26,01,08г 2. Болничен лист 20,01,08 - 01,03,08г Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване - най-новото печатно издания с сферата ... Осигуровки за земеделски производител, ... ДДС наръчник 2019 - практика и Другото предложение е ставката за лотариите, която е 12%, да се изравни със ставката за тото и лото - 10%. През 2008 г. ще отпадне акцизът за кафе и екстрактите от него....