Закон за закрила на детето. Конвенция за правата на детето E-Book


Закон за закрила на детето. Конвенция за правата на детето -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 954-741-046-6
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,66

ОБЯСНЕНИЕ:

... на дейностите по закрила на детето ... Конвенция на ООН за правата на детето | Az-jenata.bg ... . (2) (Изм. Национална програма за закрила на детето за 2015 г. Международни актове. Конвенция на ООН за правата на детето. Насоки на ООН за алтернативна грижа за деца Само за 8 месеца са събрани над 110 000 подписа и в края на 2014 г. са внесени в парламента с няколко ... Конвенция на ООН за правата на детето | Апис - Силата на ... ... . са внесени в парламента с няколко основни искания, които да се гласуват на референдум: за изплащане на компенсации, за научно ... Съвременната система за закрила на детето стартира с ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето през 1991 г., а в последствие и на двата факултативни протокола. Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както ... ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г. кн. 7/2000 г., стр. 12 т. 1, р. 3, № 190 Глава първа ... Процесът на формиране и развитие на новата концепция за детето е резултат от изминатия през вековете път от страна на възрастните, че детето освен обект на родителско и обществено внимание и грижи е и субект - носител ... Някои псевдо демократи в "борба за права" предлагат закон за правата на детето. "Пази боже, сляпо да прогледа!" pastor. 2 15 Коментарът е обиден или неуместен Имайки предвид, че необходимостта от оказване на особени грижи за детето е заявена в Женевската декларация за правата на детето от 1924 година и Декларацията за правата на детето, прието от ... Конвенцията за правата на детето е приета от Общото събрание на ООН през 1989 година и влиза в сила в Република България през 1991 година. Тази конвенция се отнася за всички деца и млади хора на ... Правилник за прилагане закона за закрила на детето: чл. 10 - относно подаване на сигнал до дирекция "Социално подпомагане" § Конвенция за правата на детето (КПД): ЗЗДт Закон за закрила на детето. ЗИНЗС Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража. ЗСП Закон за социалното подпомагане. КПД Конвенция за правата на детето. КЗПЧОС На 20.11.1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето - първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. Международно право. Конвенция на ООН за правата на детето. Според Конвенцията на ООН за правата на детето, дете е всяко лице на възраст под 18 години, освен ако според закона, приложим по отношение на детето, то не ... Осъществяване на правата Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от тази Конвенция (спогодба). Член 5 Правата на детето на международно равнище се обосебяват за първи път през 1924г. в т.н. Женевска декларация която съдържа 5 основни права.... в областта на правата на детето, съдии, прокурори, органи по закрила на де‑ тето и други професионалисти и организации, които са натоварени да осигу‑ ряват правна защита на правата на детето....