Закон за българското гражданство. Закон за българските документи за самоличност E-Book


Закон за българското гражданство. Закон за българските документи за самоличност -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2005
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 7402
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,38

ОБЯСНЕНИЕ:

...и за самоличност сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн ... Електронната идентификация за българските документи за ... ... . Българското гражданство се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство (ЗБГ) и международните договори, които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с ... 10. за документи за самоличност по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8 ЗБЛД и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... 10. за документи за самоличност по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8 ЗБЛД и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 ЗБЛД - в дирекция "Миграция" (ДМ) - МВР, или в звената "Миграция" при СДВР/ОДМВР; ЗАКОН за българското гражданство Обн., ДВ, бр. 136 от 18.11.1998 г., в сила от 19.02.1999 г., изм. и доп., бр ... Последна актуализация ДВ, бр.103 от 27 декември 2016 г. Сборникът е съобразен с действащото законодателство на Република България към м. февруари 2017 г.В сборника ще намерите:Закон за гражданската регистрация;Закон за ... Виж откритите Начало за търсене "Закон за българските лични ... Закон за българското гражданство; ... Книгата съдържа документи за развитието на българската историческа наука през периода 1944 ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от ХlІІi Народно събрание на 2 декември 2016 г. българското си гражданство. Чл. 21. (1) Имената на гражданите в българските документи за самоличност се изписват в следния ред: фамилно име, собствено име, бащино име. Издаването на лични документи за самоличност на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, се извършва на основание чл. 14 и чл. 59 от Закон за българските лични документи. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ (ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2000 Г.) Виж откритите Начало за търсене "закон за българското гражданство" в . Закон за допълнение на Закона за българските лични документи: Име на законопроекта: Законопроект за допълнение на Закона за българските лични документи: Дата на приемане: 09/12/2009 Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за българските докум...