Кодекс на труда - последна актуализация E-Book


Кодекс на труда - последна актуализация -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,33

ОБЯСНЕНИЕ:

...., последна актуализация ДВ ... Платен отпуск за 2012 година в ПАСОСС-Работни заплати 5 ... ... . бр.82 от 21 Октомври 2011г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет и цел Чл. 1. (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника ... Кодекс на труда (последна актуализация - ДВ 44 / 13.05.2020г.) [Линк за безплатно ползване] Закон за здравословни и безопасни условия на труд (последна актуализация - ДВ 97 / 05.12.2017г.) [Линк за ... В платен ... 《Кодекс на труда/ Последна актуализация - ДВ, бр.48 от 13 ... ... .12.2017г.) [Линк за ... В платен отпуск по майчинство съм. Имам неизползван платен годишен отпуск за 2013г., 2014 и 2015г. Интересува ме кои от тези отпуски съм длъжна да "изчистя", за да се върна на работа (поне 10 дни) за актуализация на заплата? Съобразено с действащото законодателство на РБ към 02.2012 г.Последна актуализация ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.... Втората актуализация на бюджета няма да е последна за годината, смята икономистът ... Не само икономически, на пазарът на труда, бизнес средата, но говорим и за реформи в съдебната система ... Последна актуализация ДВ. бр.54 от 17.07.2015г. Сборникът съдържа: Кодекс на труда; Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за уреждане на колективните трудови спорове Отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Семейния кодекс - обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г. Съгласно чл. 173, ал. 1 от Кодекс на труда, до 31.12.2011 година, всеки работодател би следвало да е утвърдил график за ползването от работниците и служителите на платен годишен отпуск за 2012 година. Преглед на националното законодателство (cwsp) Кодекси Кодекс на труда . Кодексът на труда (1986, изм. 2001) категорично забранява всякакви форми на дискриминация, привилегии, ограничения въз основа на народност, произход ... Без нов трудов кодекс, подобрява се съществуващият. 05.02.2019 11.11. Работодатели, синдикати и Министерството на труда се събират за трети път по отношение на промените в трудовото законодателство, предложенията за ......