Осигуряване на съдружник E-Book


Осигуряване на съдружник -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 761-СГ-6828
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,91

ОБЯСНЕНИЕ:

...овод реда на осигуряване на лице-съдружник (работещо на трудов договор във фирма) във връзка с осъществявана от него управленска дейност ... Кога се осигурявам на повече от едно основание? | pravatami.bg ... ... Задължението за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, включително собствениците и съдружниците в търговски дружества, възниква от деня на започване или възобновяване на ... Как се провежда осигуряване на съдружник в адвокатско дружество. Относно осигуряване на съдружник в адвокатско дружество ще разгледам ... Осигуряване като собственик и управител на фирма | Firmite.bg ... ... Как се провежда осигуряване на съдружник в адвокатско дружество. Относно осигуряване на съдружник в адвокатско дружество ще разгледаме следния случай. Осигуряване на управителя като съдружник в ООД или собственик на капитала в ЕООД (самоосигуряващо се лице): При този вариант размера на дължимите осигуровки е най-нисък. За 2014 г. минималният е 420 лв., като в този случай при осигуряване на ниския процент (без ОЗМ), дължимите осигурителни вноски са 108.36 лв., а при осигуряване на високия процент (с ОЗМ) - 123.06 лв. № 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено с Вх. № 20-00-472/03.08.2010 г. по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" София, относно осигуряване на управление на ООД с договор за управление и контрол без ... За дейността си като собственик на ЕООД или съдружник в ООД лицата подлежат на осигуряване като самоосигуряващо се лице по реда, предвиден в чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Ако съм самоосигуряващо се лице и извършвам дейности на различни основания - адвокат съм и едновременно съм съдружник в ООД, внасям авансовите си вноски за едно от основанията по свой избо р. Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, задължението за осигуряване на управителя, възниква от момента на започване (възобновяване) на управленската дейност и продължава до нейното п Писмо на НАП № 94-00-219 от 01.08.2013 г. Относно: полагане на личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност, във връзка с предмета на дейност на същото....