Закон и правилник за горител Възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд E-Book


Закон и правилник за горител Възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 7679
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,55

ОБЯСНЕНИЕ:

...ри 2004 г. за борба с ... Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти Постановление № 60 на Министерския съвет от 1992 г ... Botevgrad.com :: Обявление за провеждане на конкурс за ... ... ... Държавен вестник, брой 110 от 25.xi. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД Виж повече ; ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 НОЕМВРИ 1997 Г. от 1974 г., изм. и доп.), Законът за собствеността и полз ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ... ... ... Държавен вестник, брой 110 от 25.xi. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД Виж повече ; ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 НОЕМВРИ 1997 Г. от 1974 г., изм. и доп.), Законът за собствеността и ползването на земеделските земи ... Законът за възстановяване на собствеността върху . горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 110 от 1997 г., изм. и ... ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи ... право на собственост върху земеделски земи. (3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., бр. 45 от 1995 г., изм. и доп., бр. 98 от 1997 г., изм., бр. 24 от 2007 г ... ППЗВСВГЗГФ Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. ППЗГ Правилник за прилагане на Закона за горите Областна дирекция „Земеделие" - София област, на основание чл. 10а, ал. 2 ЗДСл, във връзка с чл. 14, ал.1 НПКДС и Заповед № РД-12-297 / 31.05.2017г., на директора на Областната дирекция, обявява конкурс за назначаване на държавен ... С приемането на сега действащия Закон за горите (1997) и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (1997) в съответствие с принципите, залегнали в Конституцията на Република България ... Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд....