Кодекс на труда 2001 E-Book


Кодекс на труда 2001 -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,4

ОБЯСНЕНИЕ:

...труда отразява всички изменения и допълнения в основния трудов закон към 26 април тази година (ДВ, бр ... Кодекс на труда - Dara Help ... . 33 от 26.04.2011 г.). За удобство на читателя, под черта са публикувани отменените и изменени ... 30 декабря 2001 года n 197-ФЗ ----- ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 21 ... "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 n 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) ... Оплата труда на ... Title: КОДЕ ... PDF КОДЕКС НА ТРУДА - mod.bg ... ... "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 n 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) ... Оплата труда на ... Title: КОДЕКС НА ТРУДА Author: User Last modified by: User Created Date: 7/23/2010 10:15:00 AM Company: Bluestone Lodge Pty Ltd Other titles Чл. 413. (1) Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500. КОДЕКС НА ТРУДА Глава деветнадесета, Раздел i Контрол за спазване на трудовото законодателство Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Колектив - Кодекс на труда 2001. Право. Издателство Сиела - стари книги, употребявани книги, нови книги Кодекс на Труда (КТ) - Резюме 162890 в: Данъчни Закони Промени в осигуряването през 2012 година КОДЕКС НА ТРУДА В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм ... Съгласно чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) в колективния трудов договор (КТД) може да се предвижда клауза, според която уволнението на работник или служител поради съкращаване на щата или ... Кодекс на Труда 2013 (КТ 2013). Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм ... Министерство на Труда и Социалната политика, задайте въпрос, намерете полезна информация. Кодекс на труда 2004 ... цена: 4.99 лв. dinchati13 (737) Купи СЕГА за 4.99 лв. или. Виж всички аукциони на ... ‌Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г. За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни нормативни текстове - изменени, допълнени или отменени с нормативни актове, приети след ... (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване Кодекс на труда и хора с онкологични заболявания Отпуск при временна неработоспособност Кодекс на труда 2 12 c02 16. актуализирано издание към 17 февруари 2020 г. + актуализационно приложение към 14 май 2020 г. Кодекс на труда 2020 ⚫ от 【Труд и право】 2010013468 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв....