Търговско право 6/2000 E-Book


Търговско право 6/2000 - Петко Попов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 20000
ПИСАТЕЛ: Петко Попов
ISBN: 0861-6892
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,11

ОБЯСНЕНИЕ:

...ериода 1998 г - 2004 г. непълни течения ... Предпечатна подготовка - книги ... . От 1993 г., съвместно с Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски", издателство „Сиби" издава списанието „Съвременно право", уважавано академично правно списание. 1. В чл. 761 от Търговския закон (ТЗ) е уредено правилото, според което производството по стабилизация може да се открива само за лица, които имат търговско качество. То е приложимо за всички търговц ... ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛОТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ... ... . То е приложимо за всички търговци, от което следва ... Самото трето увредено лице разполага с две права - първо, деликтно право срещу застрахования делинквент на основание чл. 45 във връзка с чл. 51 и чл. 52 от Закона за задълженията и договорите и ... 17 лв.: 1. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение - 17 лева, Нова редакция и допълнения Петко Попов Александър Кожухаров, Юриспрес, УИ "Св. Климент Охридски" 2002 2. търговско право (не е самостоятелен отрасъл, а специално гражданското право); право на интелектуалната собственост (подотрасъл на гражданското право); ЕПИ Търговско право . Решение от 6.03.2003 г. по дело C-485/01 Francesca Caprini v. Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 1 Коментар нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица Към въпроса за дуализма в частното право. от atanassoff » Пет Дек 10, 2010 4:03 pm Списание "Съвременно право" бр. 6/2000 г. ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни Когато подобен иск е свързан с др...