Докането в исковото съдопроизводство E-Book


Докането в исковото съдопроизводство - Огнян Стамболиев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ: Огнян Стамболиев
ISBN: 954-715-066-9
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,62

ОБЯСНЕНИЕ:

...епратки към профили в Интернет Компетентен да издаде обратен изпълнителен лист съгласно чл ... Митко Тодоров | Адвокатска кантора "Попов, Арнаудов и ... ... . 245, ал. 3, изр. 2 ГПК при прекратяване на делото по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е ... Тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГТК на ВКС постави на обсъждане въпроса за момента, от който се дължи обезщетение за за ... Lex.bg ... . на ОСГТК на ВКС постави на обсъждане въпроса за момента, от който се дължи обезщетение за забава при начална липса на основание по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД. В основата на тълкувателното дело ... И съответно - в рамките на исковото производство търси единствено осъдителен диспозитив съответното имущество да му бъде предадено, в хипотеза, сходна с тази на ревандикацията по чл. 108 от ... Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в ... 3) Закони, които се приемат в в първите години след Освобождението за доразвиване на основните положение на ВСП 3.1) Гражданско-правни: > Закон за допълнение на ВСП В Ъ П Р О С Н И К. П О. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС (Учебна 2004 / 2005г. - редовно и задочно обучение) Гражданският процес като защита и санкция. Гражданският процес като производство и правоотношение. Тълкувателно решение относно разноските по делата. ВКС се произнесе с Тълкувателно решение от 6 ноември 2013г., касаещо разноските по делата - присъждане на адвокатски хонорар, дължи ли се държавна такса от особен ... Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на закрит басейн, безжичен интернет в общите помещения, паркинг. 14. Процесуална легитимация 1. Надлежна страна. 1.1. Защо съществува проблемът. За ГП не е безразлично кой ще участва като страна в исковото производство, защото това е свързано с материалното правоотношение. Участия в проекти на кантората. Притежава богат опит и експертиза в сферата на заповедното, исковото и изпълнителното производство, както и в спорове от трудовоправен характер. Посетете уебсайта на Сиби - издателството на сериозните юристи, и поръчайте изданията ни с отстъпка и безплатна доставка. то производство по граждански дела в съответствие с промените в развитие-то на обществото. Предходният про-цесуален закон е приет през далечна-та 1952 г. и в него са извършени мно-...