Социално и здравно осигуряване 2001. Годишно изравняване на вноските за ДОО E-Book


Социално и здравно осигуряване 2001. Годишно изравняване на вноските за ДОО - Димитър Радонов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ: Димитър Радонов
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,21

ОБЯСНЕНИЕ:

...гурителните вноски от служител и работодател, кодове за плащания към бюджета, ТЗПБ и друга данъчно-осигурителна информация за 2019 ... Социално и здравно осигуряване на прокурист на ЕТ при ... ... . Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния ... В същия срок се внасят и дължимите вноски при годишно изравняв ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния ... В същия срок се внасят и дължимите вноски при годишно изравняване на вноските за социално и здравно осигуряване. Декларацията за данъка върху общия доход е безплатна тази година. Двете опции са доста различни както по вид осигуряване, така и по отношение на сумите на осигуровките и третирането им като разходи за данъчни цели и доходи на лицето, което се осигурява. Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО 56 04 05. 8. Вноски за лица, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал.1 и, т. 7 от ЗЗО 56 07 01. 8 - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) за лицата по чл. 4, ал. 1 и 10 от Кодекса за социално осигуряване - доходът, върху който се дъ...