Коментар на Кодекса на труда E-Book


Коментар на Кодекса на труда - Красимира Средкова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2007
ПИСАТЕЛ: Красимира Средкова
ISBN: 954-730-267-1
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,91

ОБЯСНЕНИЕ:

...зат във сила от 13.03.2020г в Кодекса на труда: Тази промяна в Кодекса на труда предлагат трима депутати от ВМРО ... store.bg - коментар на кодекса на труда 2013 ... . Идеята им е за целта в кодекса да се създаде нов чл. 156б (пълния текст на законопроекта виж тук). Като възможността за повече ... Шепа депутати промениха Кодекса на труда. 19:30, 28 ное 01 / "Дневник" 0 Протестите като политическо шоу . 18:24, 22 . ... Коментар на Кодекса на труда ... ... Шепа депутати промениха Кодекса на труда. 19:30, 28 ное 01 / "Дневник" 0 Протестите като политическо шоу . 18:24, 22 ... Кодекс на труда - въпроси и отговори, образци на документи, закони, новини, условия на плащане ... Промени в Кодекса на труда и Закон за държавния служител свързани с извънредното положение ... КОДЕКС НА ТРУДА Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986г., изм. ДВ. бр.6 от 22 ... Не му върви на Кодекса на труда!. След период на известно затишие и някои изменения, предизвикани основно от въведеното извънредно положение във връзка с covid-19, предстоят доста нови изменения и допълнения. Василев, Коментар на Кодекса на труда. С.: Сиби, 2013 г., стр. 513). Същност на извънредния труд и кога е допустим той Съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) извънреден е трудът, който се полага ... ВНИМАНИЕ, ОТМЕНЕНО ИЗИСКВАНЕ: Задължението за наличие на ревизионна книга за вписване констатациите на контролните органи е отменено със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 27 от ... Та ,как ,според вас, и според "Кодекса на труда",трябва да се заплаща труда след 16.30ч. и преди 08.00ч. в работни дни? Вариантите са два: 1- заплащане на 50% от надницата или 1,42 лв./час 2. ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор. Отговор: На основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползувания платен ... Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Прило­жение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) . В изданието на Кодекса на труда от 2020 г. ще намерите: КТ ЗТМТМ ЗУТОССР ЗЗБУТ ЗУКТС Наредби Указ № 1074 Кодексът на труда е анотиран с 19 тълкувателни решения на Върховния касационен съд. Моят коментар е малко странен. Учителка съм. През последната учебна година при основния си работодател, когото не съм сменяла над 30 години бях на 50% от работния норматив, поради което работих и при втори работодател на ... Въпрос: Здравейте! Сумата на бонуса влиза ли в базата за изчисляване на платен отпуск? Г. Йорданова, гр. Перник Отговор: В чл. 177 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че за времето на плате...