Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в сила от 16.03.2001г. E-Book


Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в сила от 16.03.2001г. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,72

ОБЯСНЕНИЕ:

...а се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост (обн ... Закон за сделките с компесаторни инструменти - Money.bg ... ., ДВ, бр. 87 от 1948 г.; попр., бр. 91 от 1948 г.), които са собственост на ... При получаване на заповеди за оценка на имоти, дадени в съсобственост чрез обезщетение след влизане в сила на заповедта, е необходимо подаване на молба за отписване от актовите книги за ... Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възста ... Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти ... ... ... Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти 1. по действителната пазарна цена към деня на влизането на този закон в сила за: а) земите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и незастроените места в чертите на регулационните планове на населените места; Чл. 1. (1) Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недв...