Кодекс на труда E-Book


Кодекс на труда -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 27994
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,41

ОБЯСНЕНИЕ:

...ведение са регламентирани в чл ... Кодекс на труда, заплата, възнаграждение, удръжки, заплащане ... . 170 от Кодекса на труда и са следните: 1. Приемането в учебното заведение да става с изпит; 2. Правото на платен годишен отпуск е индивидуално и субективно право на всеки работник или служител и се регламентира, както в Конституцията на Република България (чл.48, ал.5), така и в Кодекса ... Коде ... Уволнение на основание чл. 328 ал.1 т.3 от КТ - Трудово ... ... .48, ал.5), така и в Кодекса ... Кодекс на труда. Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Видно от разпоредбата служителите, назначени на допълнителен договор на основание чл.111 и чл.110 от Кодекса на труда могат да работят повече от 48 седмично при спазване на междудневните и ... Научи повече за книгата "Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Зап­ла­ща­не на из­вън­ред­ния труд . Из­вън­ре­ден е тру­дът, кой­то се по­ла­га по раз­по­реж­да­не или със зна­ни­е­то и без про­ти­во­пос­та­вя­не­то на ра­бо­то­да­те­ля или на съ­о­т­вет­ния ръ­ко­во­ди ... Честа практика е работодателите да принуждават служителите си да прекратят трудовите си правоотношения по реда на чл. 325, т. 1 Кодекса на труда, тоест по взаимно съгласие, вместо по реда на чл.328, ал. 1, т. 3 (намаляване на ... Кодекс на труда - актуален Кодекса на труда е създаден с цел да уреди отношенията работодател - работник и да гарантира спазването на трудовите договори от двете страни. + Кодекс на труда. Глава i. Общи Положения + Кодекс на труда. Глава ii.Трудов колектив + Кодекс на труда. Глава iii. Синдикални организации + Кодекс на труда. Глава iv. Видовете нарушения на трудовата дисциплина са изборени в Кодекса на труда - чл. 187 от КТ. Кодексът определя като нарушения на трудовата дисциплина: ‌Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г. За удобство на читателя, под черта са публикувани предишни нормативни текстове - изменени, допълнени или отменени с нормативни актове, приети след ... Прекратяване на трудов договор от работника с предизвестие . На първо място ще бъдат разгледани случаите, в които работникът/ служителят може да прекрати трудовия си договор с предизвестие, отправено до другата ... Дванадесето преработено и допълнено издание. Новото в дванадесетото издание от 2016 г. са промените в Кодекса на труда през времето след последното издание от 2013 г. Между тях се открояват разширяването на тристранното ... Кодекс на труда (16-о издание 2019) Кодекс на труда (16-о издание 2019) — 0.0 от 5 (0) | sku: bkbk0001046n. Автор: Издателски ......