Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните E-Book


Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Колектив pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2010
ПИСАТЕЛ: Колектив
ISBN: 9789547305373
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,76

ОБЯСНЕНИЕ:

Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването иборбата срещу противообществените прояви на малолетните инепълнолетните. Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността надетските педагогически стаи, домовете за временно настаняване намалолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати исоциално-педагогическите интернати като специализирани заведения запревенция на асоциалното поведение на децата.

... това местната комисия за борба срещу ... Закон за борба срещу противообществените прояви на ... ... ... Книга » Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ... ОБЯВЛЕНИЕ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИЗГРЕВ", ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ" № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служи ... DOC Закон за борба срещу противообществените прояви на ... ... . 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при ... ОБЛАСТ ВРАЦА. 3060 гр. Криводол, ул."Освобождение"№ 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: [email protected]