Закон за политическите партии. Закон за избиране на народни представители E-Book


Закон за политическите партии. Закон за избиране на народни представители -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,97

ОБЯСНЕНИЕ:

...редставители територията на страната се разделя на 31 избирателни района, в това число 3 в гр ... ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ - БФБ в реално време ... ... . Форум за правна теория. Конституция на Р България (1991, 1971, 1947), Закон за политическите партии, Закон за българското гражданство, Закон за чужденците в Република България, Закон за избиране на народни представители и др. ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ... и прекратяването на политическите партии. Чл. 2. (1) Политич ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ... и прекратяването на политическите партии. Чл. 2. (1) Политическите партии са доброволни сдружения на български ... избори и имат избрани народни представители ... Чл. 46. (1) Гражданите, партиите, кандидатите за народни представители и техните застъпници имат свобода на агитация за или против избирането на кандидатите. ЗАКОН за политическите партии Обн., ДВ, бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. ... последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща ... Дейността на ... ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТ И ... трябва да отговарят на изискванията на Закона за политическите партии, ... съвпадащи с избирателните райони за последните избори за народни представители КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2005 Г.) § 53. на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети представили в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания за избиране на ... Конституция на Р България (1991, 1971, 1947), Закон за политическите партии, Закон за българското гражданство, Закон за чужденците в Република България, Закон за избиране на народни представители и др. ЗАКОН за политическите партии ... В чл. 50 ал.4 от Зак...