Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите E-Book


Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 8583
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,11

ОБЯСНЕНИЕ:

Препоръчваме още:Хайнц Конзалик

... наркотичните вещества и прекурсорите Обн ... Наркотиците - колко опасни са всъщност? | BB-Team ... ., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в ... Чл. 4. (1) Растенията, наркотичните вещества и прекурсорите се вписват в списъците под общоприетото международно непатентно наименование, а при липса на такова - под кодовото им обозначение. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕ ... PDF ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ ... . ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ В сила от 03.10.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за ... Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в ... ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (Обн., ДВ, бр. 30 от 02.04.1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕК...