Държавната власт E-Book


Държавната власт - Янаки Стоилов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ: Янаки Стоилов
ISBN: 954-730-106-3
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,90

ОБЯСНЕНИЕ:

...ефони: +359 2 940 29 32, +359 2 940 29 77 Чл ... 1. Държавен административен апарат. Органи на централната ... ... . 13. Служителите в държавната администрация са длъжни да докладват на органа на власт за станали им известни данни за корупция или за конфликт на интереси в администрацията, в която работят. Българският еднокамарен парламент, наречен Народно събрание, осъществява законодателната власт в страната и упражнява парламентарен контрол. То се състои от 240 депутати, ... Органи на изпълнителната власт ... . То се състои от 240 депутати, избирани за срок от 4 години. 11. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) директорите на дирекции в администрациите на централните и териториалните органи на държавната власт. Съдебната власт е част от държавната власт и когато се предприемат реформаторски стъпки е хубаво да има дебат. Съдебната реформа продължава години наред. държавната власт. Глава втора. ВЪЗНИКВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ Изпълнение на държавна служба Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 99 от 2001 г.) Държавният служител Символи на държавната власт Герб на Република България (Извадка от Закона за герб на Република България,Обнародван в Държавен Вестник, бр. 62 от 4.08.1997 г. Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2012 г.) Органите на държавната власт на Република България осъществяват общото ръководство на съответната им администрация. Глава втора Характерна черта на държавната власт е един от елементите на държавата - властта. От правно гледище властта е най-важният конститутивен елемент на държавата. Властта обединява в едно цяло множество най-разнообразни ... Държавната власт има политическия характер с основни белези - върховна воля и принудителна сила. Държавната власт е силата, регулирана от правото, което е израз на обществе...