Закон за международния търговски арбитраж E-Book


Закон за международния търговски арбитраж -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,17

ОБЯСНЕНИЕ:

...ито РБ е страна. традиционно, най-популярните места за международен търговски арбитраж бяха Лондон, Париж, Ню Йорк и Женева, където са базирани най-старите и популярни арбитражни институции ... DOC Bg Legis ... . въпреки това ... Закон за международния търговски арбитраж. Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2017 г.) (1) Арбитражният съд може да се състои от един или повече арбитри, чийто брой се определя от страните. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 1993 г.) Този закон се прилага за международ ... ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ - Нормативни ... ... . Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2017 г.) (1) Арбитражният съд може да се състои от един или повече арбитри, чийто брой се определя от страните. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 1993 г.) Този закон се прилага за международния търговски арбитраж, основан на арбитражно споразумение, когато мястото на арбитража е на територията на Република България. § Закон за международния търговски арбитраж чл. 1, ал. 2 - относно видовете спорове, относими към Арбитраж; чл. 3 - относно страните при арбитражното производство; Правен източник за този вид арбитраж у нас е приетият през 1988 г. Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА) (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., с изм.). 4 Вж . Владимиров, Ив ... (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 1993 г.) Този закон се прилага за международния търговски арбитраж, основан на арбитражно споразумение, когато мястото на арбитража е на територията на Република България. Международният търговски арбитраж в Пуерто Рико беше модернизиран през 2008 г 2012, когато най-накрая Пуерто Рико измени своя закон за международен търговски арбитраж с надеждата да стане привлекателно място за ... В България съществува закон за международния търговски арбитраж от 1988 г. и след промени в него през 1993 г. стана напълно възможно почти всички видове спорове, свързани с имуществени ......