Данъчно производство E-Book


Данъчно производство - Данъчно производство pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ: Данъчно производство
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,18

ОБЯСНЕНИЕ:

...лжени лица, които представляват доходи на местни физически лица (в т ... Онлайн тестове по Данъчен контрол за данъчно производство ... ... .ч. и разходите за осигуряване) и които не са изплатени до 31 декември на текущата година, не се ... Данъчно облагане: ... придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност. Данъчно производство в тесен смисъл означава дейстивия по издаван ... Уроци по счетоводство - Отчитане на Производство ... . Данъчно производство в тесен смисъл означава дейстивия по издаване, обжалване и изпълнение на актове на съответните органи. В широк смисъл включва и действия предшестващи издаването на ... Данъчно производство. Понятие. данъчен контрол - понятие, форми на осъществяване . Съотношение между данъчна проверка и данъчна ревизия 12..Ревизионен доклад. Правна характеристика. След приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на органите по приходите за продължаване на спряното производство. (3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) (Решение на Съда по дело c‑180/12, Стоилов) Решението на Съда на ЕС от 24 октомври 2013 г. е постановено в производство по отправяне на преюдициално запитване по реда на член 267 ДФЕС от Административен съд София-град (АССГ). Данъци, такси и данъчно производство ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7) Данъчно производство: ... Освобождаване от държавни и съдебни такси в данъчното производство Тип на документа: авторски материал aвтор/Източник: Здравко Славчев Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Поредното му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и… Единствената у нас компания за производство на готови медицински комплекти, които се използват при операции в болниците, имаха по-малки доставки и по-... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... 2. Данъчно производство. Данъчното производство обхваща действията по издаването, обжалването и изпълнението на актовете на данъчната администрация.. Данъчно - осигурителен процесуален кодекс на Р България. Правомощия на органа по приходите и задължения на задължените лица. Адрес за кореспонденция и срокове за съхранение....