Закон за водите E-Book


Закон за водите -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2005
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 954-730-256-6
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,28

ОБЯСНЕНИЕ:

...азвитие и ... Чл. 37. (1) (Изм ... Парламентът придвижи промени в Закона за водите в полза на ... ... . - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Горски автомобилни пътища - публична държавна собственост, могат да бъдат предоставени за управление на общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно ... Наредба за нормите на ... PDF Закон за водите - МЖСПП ... ... Наредба за нормите на водопотребление Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите Наредба № 1 от 1.07.2016 г. за одобряване на Методика за ... ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ В сила от 28.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г ... ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ... Целите на овој закон се да се обезбеди: - достапност до доволно количество квалитетна вода, ...