Наредба N:6 за разрешаване ползването на строежите в България. Наредба N:7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство E-Book


Наредба N:6 за разрешаване ползването на строежите в България. Наредба N:7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ:
ISBN: нова зв
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,68

ОБЯСНЕНИЕ:

...то на строежите в РБ и ... 【Правна литература】Юридическа ≫ Онлайн • Цени | Ciela.com ... ... ... (нова - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г.) ограниченията в емисиите на серен диоксид при използването на течни горива, ограниченията за допустимо сярно съдържание на петролните деривати и ... Обхват на програмата Обхватът и съдържанието на Актуализацията на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Угърчин е в съответствие с „Методическите указания за ... определени в съотве ... Сандански, новини, видео, Мелник, Кресна, Струмяни ... ... определени в съответствие с изискванията на Наредба n:7 към Закона за чистотата на атмосферния въздух ( ЗЧАВ ) ДВ бр . 45/99 год . ПрИнципите на комасиране на долски­ те имоти по Закона за кадастьр и комасация са прогласени в чл. 46 и ... Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на ... 7.за издаване на разрешаване за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други - 10.00 лв. ... протокол № 3, точка 7, считано от 01.01.2016 г.)За съставяне на актове за ... и цени на услуги на територията на община Хитрино изменена и допълнена с Решения на ОбС Хитрино №№: 16 (2) Разпоредбите на чл. 15, ал. 2 и 3 се прилагат и в случаите по ал. 1. Чл. 19. Ред за предаване. (1) Предаването и приемането на обекта на концесия по чл. 15 и на концесионната територия по чл. Записването за семинара става след попълване на формуляр за участие или до изчерпване на местата в залата, и заплащане на таксата до 23.април.2012 г.! \r\n \r\n. Начин ...